myHBMcenter

website

myHBMcenter

myHBMcenter onderzoekt en analyseert de totale mens en de invloed die onbewuste innerlijke factoren hebben op het uiterlijke gedrag van die mens. Human Being Management (HBM) is een vernieuwende managementfilosofie die mensen in organisaties stimuleert om via zelfreflectie hun bewustzijn en beslisruimte te vergroten en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Hierdoor worden mensen gelukkiger en organisaties succesvoller.

Neem een kijkje in
de wondere wereld van
Big Jep