APK
meting

meting  •  website

APKmeting

De afkorting APK staat voor Act Periodieke Krachtmeting, een door APK ontworpen methodiek die duurzame inzetbaarheid bevordert.
ontwikkelde voor APK een vernieuwde digitale versie van de eigen meting en een bijbehorende website.

Neem een kijkje in
de wondere wereld van
Big Jep