Van Buiten:
Klaver
Agrarisch Vastgoed

Even bijpraten - september 2017

Van buiten

Dorien

Eduard J. Baas, ‘founder’ en directeur myHBMsupport BV:

HRM is voor bedrijven,
HBM voor de mens zélf

Samen met twee collega’s, Ing. Matthieu Bink en Ing. Dick Waiboer, vormt Mr. Dorien Bos-Klaver de directie van Klaver Agrarisch Vastgoed, op afstand de grootste agrarische makelaar in Noord-Holland. Het inspirerende bedrijf doet méér dan alleen boerderijen of losse grond verkopen. Advies is een belangrijke derde pijler en meer en meer ook Mediation.

Bij Mediation of eenvoudiger conflictbemiddeling probeert een onafhankelijke bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben, met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Mr. Dorien Bos-Klaver: “In ons werk hebben we heel veel te maken met bedrijfsopvolging, echtscheiding - dat komt in agrarische kringen helaas ook voor - of overlijden en dan lopen de emoties soms hoog op. Als ouders hun bedrijf aan een van hun kinderen willen overdoen, moeten ze dat helder communiceren met die andere kinderen die het bedrijf níet krijgen. Dan is er niets aan de hand, maar al te vaak ontbreekt die helderheid en escaleert de zaak. Eigenlijk gaat het altijd om een tekort aan communicatie, ook als het niet om bedrijfsopvolging gaat, maar om bijvoorbeeld een milieuconflict met de omgeving. In 2012 ben ik daarom een opleiding gaan volgen om gecertificeerd te worden tot MfN-registermediator.”

‘Ons vak bestaat bijna alleen uit emotie’

Mediation is veel emotioneler dan je verwacht bij een makelaardij.
Mr. Dorien Bos-Klaver: “Klopt, maar ons vak bestaat bijna alleen uit emotie. Daar ontstaat een compleet andere relatie dan bij de reguliere makelaardij het geval is. Vandaar dat we begin dit jaar hebben besloten om onze eigen naam te gaan voeren, ‘Klaver Agrarisch Vastgoed’, om ons te onderscheiden van onze collega’s van wonen. Het werkt té anders. De verschillende doelgroepen vragen een specifieke benadering, met name ook bij online marketing en kennisoverdracht. We blijven elkaar versterken, met name op het gebied waar we overlap hebben, zoals bij het omzetten van een voormalig agrarisch bedrijf naar een woonbestemming.”


Advies geven kan alleen als jullie zelf van de hoed en de rand weten.
Mr. Dorien Bos-Klaver: “Inderdaad en dan is het mooi dat al onze medewerkers zijn opgegroeid in de agrarische hoek of daar nog werken. Ons bedrijfsadviseur, Marijke van der Veen, bijvoorbeeld runt samen met haar vriend Melkgeitenhouderij De Dwarskop en weet dus alles van de ins en outs van die sector. Mijn man heeft een bollenbedrijf en tulpenbroeierij en daar doe ik onder meer de boekhouding voor. Ik praat mee over de investeringen en ben dus op de hoogte van het wel en wee in bollenland. Dick heeft weer een melkvee achtergrond. We wéten dus stuk voor stuk waar het over gaat en dat is heel belangrijk bij een overheid die steeds onbetrouwbaarder wordt.”


Hoe bedoel je?
Mr. Dorien Bos-Klaver: “We hebben in de agrarische sector met een aantal onzekere factoren te maken. Het weer is daar één van, maar ook die steeds wisselende regels van de overheid. Neem bijvoorbeeld onze Fosfaatrechten app. Die hebben we door laten bouwen om heel simpel te kunnen vaststellen hoeveel fosfaatrechten een bedrijf krijgt toegekend en wat eventuele verdere ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering voor invloed hebben op dat stelsel van fosfaatrechten. Die app was nog niet ontwikkeld, of er werden weer nieuwe regels van kracht. Soms is het om hopeloos van te worden. Het weer kun je helaas niet beïnvloeden, maar van een overheid mag je consistent beleid verwachten.”


Jij bent juriste. Waarom wilde je met twee collega’s het agrarisch makelaarskantoor van je vader overnemen?
Mr. Dorien Bos-Klaver: “Ik heb mijn rechtenstudie in Groningen gedaan en daarna ruim 5 jaar als (waarnemingsbevoegd) kandidaat notaris gewerkt op agrarisch georiënteerde notariskantoren in Noord-Holland. Dan ontdek je al snel dat die agrarische tak verrekte interessant is. Matthieu was mijn collega en Dick kwamen we als financieel adviseur voor een bank vaak in het veld tegen. Het klikte tussen ons en omdat we alle drie onze eigen specialisme hebben, was het plan om samen dat bestaande makelaarskantoor uit te bouwen, eigenlijk heel logisch. Vanwege mijn juridische achtergrond ben ik natuurlijk verantwoordelijk voor alle contracten zoals koopovereenkomsten en pachtcontracten, maar ook begeleiding van ruimtelijke ordeningstrajecten.”


Je hebt in dit werk onvermijdelijk met banken te maken.
Mr. Dorien Bos-Klaver: “Ja, heel vaak natuurlijk. Maar ook met bijvoorbeeld accountants en notarissen. Omdat we elkaar zo vaak tegenkomen, organiseren wij als Klaver Agrarisch Vastgoed jaarlijks een dag waarin eens niet alleen maar over werk wordt gepraat. Als je op zo’n dag om je heen kijkt en je ziet zo’n compleet netwerk bij elkaar, dan denk ik weleens: als er nu een bom zou vallen, zou agrarisch Noord-Holland een heel groot probleem hebben.”

‘Als ik Jesper in een paar woorden moet omschrijven, zou dat zijn: Loyaal, Pragmatisch, Creatief en Charmant’Jullie werken al heel lang met Jesper. Waarom?
Mr. Dorien-Klaver: “We beschouwen ‘m als een verlengstuk van ons bedrijf. Hij staat weliswaar ver af van de agrarische sector, maar tijdens gesprekken voelt hij heel precies aan waar de juiste accenten moeten worden gelegd. Dat is uniek en heel prettig; hij zet steeds de juiste stapjes. Als ik hem in een paar woorden moet omschrijven, zou het zijn: Loyaal, Pragmatisch, Creatief en Charmant’.

klaver-team

Het Klaver Agrarisch Vastgoed team,: v.l.n.r.: Maarten Worp (commercieel medewerker), Ing. Matthieu Bink (RMT-RT/Directie), Mr. Dorien Bos-Klaver (directie/jurist/Agri-mediator), Anne Bakker (commercieel medewerker), Ing. Dick Waiboer (directie) en Marijke van der Veen (agrarisch bedrijfsadviseur).

handshake

Mr. Dorien Bos-Klaver: “In ons vak ontstaat een compleet andere relatie dan bij de reguliere makelaardij het geval is.”

Terug naar Nieuwsbrief

Neem een kijkje in
de wondere wereld van
Big Jep