Even
Bijpraten
september 2017

wachten op de duim omhoog  •  voorrang voor mobielblog: ‘help - ze spreken koeterwaals!’  •  opgeleverdvan buiten  •  strip big jep

Wachten op de duim omhoog

Wij werken op dit moment aan een volledig nieuw CRM (Customer Relationship Management) voor een van onze klanten. Het CRM moet het management van dat bedrijf niet alleen dagelijks inzicht geven in de stand van zaken - wat is er verkocht, wie heeft zich daarmee belast, wat gebeurt er elders in de verkoopketen - maar moet ook dé plek zijn waar ieder salespersoon zijn/haar activiteiten kan registreren met aantekeningen, zodat bij hun afwezigheid een lead gemakkelijk opgevolgd kan worden en de helpdesk kan zien waar het mis gaat wanneer zich een probleem voordoet.

afbeelding-voorwoord

Zo’n systeem is niet iets wat in een paar dagen gebouwd wordt. Hier gaan eerst wat praatsessies aan vooraf om de wensen van de opdrachtgever te inventariseren. Wat wil de opdrachtgever precies, wie zijn de gebruikers, hoeveel schermen moeten er komen en wat moet er op die schermen te zien zijn? Vragen waarop we duidelijk een antwoord moeten hebben, voordat ik met de vormgeving kan starten. Na deze praatsessies maak ik een ruwe schets zodat we een beeld hebben om op te schieten. Hierna werk ik het ontwerp uit. Na overleg met de klant wordt de definitieve versie gemaakt. Nu is het tijd voor onze techneuten, zij moeten alles in kleinere parten opdelen om het totale werk behapbaar te houden.

Wanneer de techniek klaar is, gaan we testen. Voldoet het CRM aan de eisen van de opdrachtgever, is het gebruiksvriendelijk, werkt alles? Pas als we deze antwoorden met de daaraan gekoppelde oplossingen hebben, leveren we het op aan de klant.

Is de opdrachtgever blij met het resultaat en geeft hij akkoord, dan hebben we het goed gedaan. Zo niet, moeten we nogmaals kritisch naar onszelf kijken en zorgen dat die duim alsnog omhoog gaat.

Stephanie Laan
Graphic Designer

Neem een kijkje in
de wondere wereld van
Big Jep