Even
Bijpraten
Nr1 jaargang 2018

meer dan ‘0’ en ‘1’  •  blog: de vervelende nasleep van Meltdown en Spectreopgeleverd: APK-meting  •  van buiten: Wilbert Koreman ESJstrip big jep

Meer dan ‘0’ en ‘1’

Bij Silicon Valley in de Polder wordt veel gegoocheld met ‘nullen’ en ‘enen’. Maar daar heb ik in mijn werk weinig aan. Ik ben immers verantwoordelijk voor het Relatiebeheer en de Financiën en in die laatste hoedanigheid kun je je nooit beperken tot een ‘0’ en een ‘1’. Cijfers geven je een beeld van hoe een bedrijf ervoor staat. Komen er genoeg opdrachten binnen? Wordt er niet te veel geïnvesteerd in nieuwe computerapparatuur? Worden wij op tijd betaald? Maar ook: betalen wij op tijd? Een goed betalingsgedrag is essentieel voor ons bedrijf. Klanten verwachten van ons een ‘top-product’, als tegenprestatie verwachten wij heel simpel een prompte betaling.

Bij Relatiebeheer werkt dat eigenlijk niet anders. Zij het dat je daar voortdurend aan het balanceren bent tussen het belang van de klant, de relatie dus, en het bedrijf. Bij die onvermijdelijke spagaat probeer ik me altijd zo goed mogelijk in de relatie te verplaatsen. Welk verwachtingspatroon is er? In hoeverre kan die relatie bij het begin van een project overzien hoe het uiteindelijk wordt? Maar ook: begrijpt die relatie dat wij extra werk aan de ‘finish’ altijd moeten doorberekenen? En ziet die relatie eigenlijk wel dat we altijd wel iets extra’s doen tijdens zo’n bouwproces zonder dat hij/zij dat op de nota terugziet? Gewoon, omdat bij ons de Klant Centraal staat. En dan kijk je niet op een ‘nulletje’ of ’eentje’. Tenzij het uit de hand loopt, natuurlijk.
Want wie betaalt voor een Fiat 500, kan niet verwachten dat een Mercedes wordt afgeleverd.

Martina Avôt
Senior Manager Operations Support/Finance

01_martina

Neem een kijkje in
de wondere wereld van
Big Jep