Van Buiten
My HBM
Organisation

Even bijpraten - juli 2017

Van Buiten

erwin

Drs. Erwin Busch, directeur My HBM Organisation BV over de samenwerking met Silicon Valley in de Polder

‘Het meedenken is top, de technische kennis indrukwekkend’

Slim. Gedreven. Sneldenkend. Het zijn kwalificaties die uitstekend passen bij Drs. Erwin Busch, directeur My HBM Organisation BV. Als gekend ‘Lean Six Sigma’-expert hield hij een nauwlettend oog op de voortgang bij het bouwen van die uiterst specialistische HBMOSS applicatie, waarmee My HBM Organisation sinds kort de markt op gaat. De ‘een-tweetjes’ met Jesper bevielen hem uitstekend.

My HBM Organisation is een van de labels van My HBM Network, gebouwd rond die inmiddels bekende psychoanalytische ACT®-meting, waarmee door middel van gerichte vragen en beelden persoonlijke drijfveren, talenten en potentieel van elk individu tot in cijfers achter de komma kan worden vastgelegd. Met de resultaten kan van elk individu ook worden bepaald of hij of zij zijn werk van nature doet en ‘stress-ongevoelig’ is of juist in de ‘stress’ schiet zo gauw er wat druk op de ketel komt. Daarmee kunnen organisaties en bedrijven precies zien welke werknemers een succesvol team kunnen vormen voor een bepaald project.

De psychoanalytische ACT®-meting is gebaseerd op de grondgedachte van de Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung. Het daarbij gebruikelijke bord is in de huidige meting vervangen door een mede door ontwikkelde digitale variant. Inmiddels zijn er nogal wat gebruikers van de ACT®-meting. Van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu tot de Rabobank, van Tele2 tot Bynder, van de Efteling tot Scala, het samenwerkingsverband van basisscholen in de gemeente Heusden. Scala is overigens een van de eerste pilots die met de speciaal voor My HBM Organisation ontwikkelde Software Suite werkt.

HBMOSS is een grote applicatie met heel veel mogelijkheden.

Drs. Erwin Busch: “Ja en we zijn er heel druk mee geweest, want we hebben doelbewust gekozen voor een relatief korte ontwikkeltijd van slechts een paar maanden. In die tijd heb ik vooral Jesper heel goed leren kennen en waarderen. Jesper heeft twee kanten. Hij is heel klantgericht, maar hij kan ook een Botte Boer zijn, vooral als er druk op de ketel komt. Ik heb dat zelf ook een beetje met irritatie over en weer als direct gevolg. Maar dat gaat snel over als Jesper dan ineens met een hele slimme oplossing komt, waarmee je heel gericht kunt zoeken in die groeiende database aan meetresultaten. Dan realiseer je je pas écht dat het meedenken bij absolute top is en voor technische kennis geldt hetzelfde. Daar kan ik blindelings op vertrouwen.”

Wat was die oplossing dan?

Drs. Erwin Busch: “Ik zat tijdens de ontwikkeling van HBMOSS met een bepaald probleem en besprak dat met Jesper. Die heeft daar op gebroed en kwam met een werkbare oplossing, een simpel ogende ‘tool’ waarmee ik heel gericht in die groeiende database van HBM Organisation kan zoeken en de resultaten van de zoekactie kan visualiseren en exporteren. Die ‘tool’ kan ik trouwens nog voor veel méér dingen inzetten. Echt goud waard, die oplossing.”

Waarom heb je My HBM Organisation opgezet?

Drs. Erwin Busch: “Hogan Kersten, nu bestuursvoorzitter van My HBM Network, kende me van gezamenlijk werk en vroeg me hem te helpen bij het opzetten van een nieuwe organisatie. Ik aarzelde, want ik was net ook als partner voor een groot consultancybureau gevraagd, maar Hogan hield vol. Uiteindelijk heb ik mijn scepsis overwonnen en heb nu als directeur en partner mijn ziel en zaligheid aan My HBM Organisation verpand. We gaan iets heel moois neerzetten en hebben goud in handen. Daar ben ik van overtuigd.”

Welke doelgroep is er voor die Software Suite?

Drs. Erwin Busch: “In de eerste plaats organisaties die overtuigd zijn dat ‘juiste man/vrouw’ op de juiste plaats’ op basis van hun natuurlijke talenten en ook optimaal passend in het team het fundament is van een succesvolle organisatie. Het is evident dat dit resulteert in een bevlogen organisatie en een lager ziekteverzuim.  Eén van de sterke punten is dat we vooraf agile (gebalanceerde) projectteams kunnen bepalen. Daarnaast recruitment. In HBMOSS is het mogelijk om HBM-functierolprofielen te matchen met de unieke ACT®-meting. Op deze manier koppelen we functierol aan een best passende persoonlijkheidsmeting (doen wat bij je past).  We verwachten hier een heel grote markt voor. Ja, en dan de HBM Professionals, inmiddels meer dan 300 mensen die individuen, groepen en organisaties coachen met de ACT®-meting. Die kunnen met onze Software Suite natuurlijk nieuwe verdienmodellen creëren. De nieuwe functies die we nu al zien, zijn Functierol-profiler, coachen en opleiden op basis van functierol (mis)match, adviseren over Teamsamenstelling en welke leider past het beste bij dit team.”

Is de Software Suite nu afgerond?

Drs. Erwin Busch: “Zeker niet. We rollen nu de ‘Basis-1’-versie uit en gaan vanaf september aan de wat uitgebreidere ‘Basic-2’-versie werken. Met allerlei slimme extra’s. Na de ‘Basic-2’, waarvan de release gepland is in december van dit jaar, komt medio volgend jaar de ‘Complete’-versie. Tussentijds werken we continu aan verbeteringen.”

Muda dus

Nee, die zinsnede ‘Master Black Belt Lean Six Sigma’ op het visitekaartje van Erwin heeft niets te maken met ‘martial arts’, zoals die vooral in het Verre Oosten worden beoefend. Die titel betekent dat Erwin een diepgaande kennis en ervaring heeft van alle aspecten van Lean Management, een methodiek om snelheid belemmerende elementen binnen een proces te elimineren, ‘muda’ in het Japans. Lean sluit naadloos aan op het agile werken van , Daarbij wordt een te ontwikkelen applicatie immers in hapklare brokjes opgedeeld. Waar bij programmeurs echter het einddoel vaak leidend is, zijn bij Lean Management juist de stapjes náár dat doel essentieel.

Hulp van Maud

Bij het realiseren van HBMOSS kreeg Erwin de nodige hulp van Maud Huijten. Ze hielp bij het uitwerken van het concept, het bepalen van gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit en testte de functies ook zelf om te ervaren of de Software Suite wel datgene deed wat zou moeten. Maud woont in Eindhoven, is arbeids- en organisatie psycholoog en houdt zich bezig met het op de juiste plek zetten van de juiste mensen volgens het relatief nieuwe Human Beïng Management (HBM) model in plaats van het wat verouderde Human Resource Management (HRM).

Terug naar Nieuwsbrief

Neem een kijkje in
de wondere wereld van
Big Jep